Willow Premium

Willow Pots - Premium Range - $$

Premium Semi Cascade Hexagon Bonsai Pot by Willow Bonsai - 9" x 3.5"

Premium Semi Cascade Hexagon Bonsai Pot by Willow Bonsai - 9" x 3.5"

Regular price $54.00
Premium Large Fancy Octagon Bonsai Pot by Willow Bonsai - 12" x 4.5"

Premium Large Fancy Octagon Bonsai Pot by Willow Bonsai - 12" x 4.5"

Regular price $120.00
Premium Lotus Bonsai Pot by Willow Bonsai - 5" x 3"

Premium Lotus Bonsai Pot by Willow Bonsai - 5" x 3"

Regular price $45.00
Premium Mokko Accent Pot by Willow Bonsai - 3" x 2" x 1.25"

Premium Mokko Accent Pot by Willow Bonsai - 3" x 2" x 1.25"

Regular price $11.00
Premium Small Drum B Bonsai Pot by Willow Bonsai - 6.25" x 2"

Premium Small Drum B Bonsai Pot by Willow Bonsai - 6.25" x 2"

Regular price $39.00
Premium Medium Round Bonsai Pot by Willow Bonsai - 8.5" x 2"

Premium Medium Round Bonsai Pot by Willow Bonsai - 8.5" x 2"

Regular price $55.00
Premium Medium Drum B Bonsai Pot by Willow Bonsai - 8.75" x 2.5"

Premium Medium Drum B Bonsai Pot by Willow Bonsai - 8.75" x 2.5"

Regular price $68.00
Unglazed Iron Premium Large T Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 11.5" x 8.5" x 3.75"

Premium Large T Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 11.5" x 8.5" x 3.75"

Regular price $90.00
Red Premium Medium T Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 9" x 6.75" x 3"

Premium Medium T Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 9" x 6.75" x 3"

Regular price $56.00
Denim Premium Small T Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 7.5" x 5.5" x 3"

Premium Small T Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 7.5" x 5.5" x 3"

Regular price $32.00
Unglazed Iron Premium Round SC Short Bonsai Pot by Willow Bonsai - 10" x 3.5"

Premium Round SC Short Bonsai Pot by Willow Bonsai - 10" x 3.5"

Regular price $70.00
Premium Large Round TF Bonsai Pot by Willow Bonsai - 9.25" x 3.25"

Premium Large Round TF Bonsai Pot by Willow Bonsai - 9.25" x 3.25"

Regular price $70.00
Extra Small Round Accent Pot by Willow Bonsai - 2.25" x 1"

Extra Small Round Accent Pot by Willow Bonsai - 2.25" x 1"

Regular price $11.00
Unglazed Manganese Premium Large Oval Bonsai Pot by Willow Bonsai - 14" x 11.25" x 4"

Premium Large Oval Bonsai Pot by Willow Bonsai - 14" x 11.25" x 4"

Regular price $130.00
Premium Tall Hexagonal Cascade Bonsai Pot by Willow Bonsai - 8.25" x 6.25"

Premium Tall Hexagonal Cascade Bonsai Pot by Willow Bonsai - 8.25" x 6.25"

Regular price $94.00
Sold Out
Premium Small Square Belt Bonsai Pot by Willow Bonsai - 7.25" x 7.25" x 3.25"

Premium Small Square Belt Bonsai Pot by Willow Bonsai - 7.25" x 7.25" x 3.25"

Regular price $60.00
Peacock Premium Oval DB Bonsai Pot by Willow Bonsai - 12" x 9.5" x 2.75"

Premium Oval DB Bonsai Pot by Willow Bonsai - 12" x 9.5" x 2.75"

Regular price $90.00
Peacock Premium Large Round Drum A Bonsai Pot by Willow Bonsai - 15.75" x 4.25"

Premium Large Round Drum A Bonsai Pot by Willow Bonsai - 15.75" x 4.25"

Regular price $230.00
Premium Round Accent Pot by Willow Bonsai - 2.25" x 2.25" x 1.25"

Premium Round Accent Pot by Willow Bonsai - 2.25" x 2.25" x 1.25"

Regular price $9.00
Premium Small Natural Accent Pot by Willow Bonsai - +/- 4.5"

Premium Small Natural Accent Pot by Willow Bonsai - +/- 4.5"

Regular price $8.00
Premium Large Natural Accent Pot by Willow Bonsai - +/- 8"

Premium Large Natural Accent Pot by Willow Bonsai - +/- 8"

Regular price $22.00
Premium Medium Natural Accent Pot by Willow Bonsai - +/- 6"

Premium Medium Natural Accent Pot by Willow Bonsai - +/- 6"

Regular price $12.00
Sold Out
Premium Indented Rectangle Accent Pot by Willow Bonsai - 3.25" x 2.5" x 1.25"

Premium Indented Rectangle Accent Pot by Willow Bonsai - 3.25" x 2.5" x 1.25"

Regular price $11.00
Sold Out
Premium Square Accent Pot by Willow Bonsai - 2.75" x 1.25"

Premium Square Accent Pot by Willow Bonsai - 2.75" x 1.25"

Regular price $11.00
Sold Out
Premium Small Natural Planter Pot by Willow Bonsai

Premium Small Natural Planter Pot by Willow Bonsai

Regular price $62.00
Sold Out
Deep Stone Premium Large Oval Landscape Bonsai Pot by Willow Bonsai - 15.75" x 12" x 2"

Premium Large Oval Landscape Bonsai Pot by Willow Bonsai - 15.75" x 12" x 2"

Regular price $125.00
Sold Out
Premium Rounded Rectangle Accent Pot by Willow Bonsai - 3.25" x 2.75" x 1.5"

Premium Rounded Rectangle Accent Pot by Willow Bonsai - 3.25" x 2.75" x 1.5"

Regular price $11.00
Sold Out
Premium Small Round TF Bonsai Pot by Willow Bonsai - 6.5" x 2.5"

Premium Small Round TF Bonsai Pot by Willow Bonsai - 6.5" x 2.5"

Regular price $45.00
Sold Out
4.5 Inch Premium Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 4.25" x 3.5" x 1.75"

4.5 Inch Premium Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 4.25" x 3.5" x 1.75"

Regular price $10.00
Sold Out
Premium Extra Small T Oval Bonsai Pot by Willow Bonsai - 7" x 4.75" x 1.25"

Premium Extra Small T Oval Bonsai Pot by Willow Bonsai - 7" x 4.75" x 1.25"

Regular price $35.00
Sold Out
Premium Medium Rounded Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 10.5" x 8.5" x 3"

Premium Medium Rounded Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 10.5" x 8.5" x 3"

Regular price $55.00
Sold Out
Premium Large Indented Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 10" x 7.5" x 2.5"

Premium Large Indented Rectangle Bonsai Pot by Willow Bonsai - 10" x 7.5" x 2.5"

Regular price $60.00
x