Ceramic Pots

Sold Out
Antique Japanese Tokoname Kinka Shousen Yamaaki Unglazed Oval Bonsai Pot - 12.75" x 10" x 1.75"

Antique Japanese Tokoname Kinka Shousen Yamaaki Unglazed Oval Bonsai Pot - 12.75" x 10" x 1.75"

Regular price $729.00
Sold Out
Antique Japanese Shousen Kinka Yamaaki Unglazed Oval Bonsai Pot - 13" x 10" x 1.75"

Antique Japanese Shousen Kinka Yamaaki Unglazed Oval Bonsai Pot - 13" x 10" x 1.75"

Regular price $666.00
Sold Out
Fugushige Bushuan Japanese Shohin Blue Yellow Glazed Rectangle Bonsai Pot - 5.15" x 4.25" x 1.75"

Fugushige Bushuan Japanese Shohin Blue Yellow Glazed Rectangle Bonsai Pot - 5.15" x 4.25" x 1.75"

Regular price $804.00
Sold Out
John Cole Brown Unglazed Rectangle Bonsai Pot - 9.25" x 7.5" x 2"

John Cole Brown Unglazed Rectangle Bonsai Pot - 9.25" x 7.5" x 2"

Regular price $274.00
Sold Out
Roy Minarai Glazed Blue Oval Bonsai Pot - 7.75" x 6" x 1.5"

Roy Minarai Glazed Blue Oval Bonsai Pot - 7.75" x 6" x 1.5"

Regular price $799.00
Sold Out
Roy Minarai Glazed Baby Blue Rounded Rectangle Bonsai Pot - 10.5" x 8" x 2.5"

Roy Minarai Glazed Baby Blue Rounded Rectangle Bonsai Pot - 10.5" x 8" x 2.5"

Regular price $968.00
Sold Out
Roy Minarai Unglazed Brown Round Bonsai Pot - 5" x 2"

Roy Minarai Unglazed Brown Round Bonsai Pot - 5" x 2"

Regular price $271.00
Sold Out
Roy Minarai Glazed Red Oval Bonsai Pot - 7" x 5.5" x 1.5"

Roy Minarai Glazed Red Oval Bonsai Pot - 7" x 5.5" x 1.5"

Regular price $944.00
Sold Out
Roy Minarai Glazed Dark Blue Mokko Bonsai Pot With Flowers - 7.75" x 6.5"

Roy Minarai Glazed Dark Blue Mokko Bonsai Pot With Flowers - 7.75" x 6.5"

Regular price $1,243.00
Sold Out
Sharon Edwards-Russell Brown Glazed Rectangle Bonsai Pot - 5.5" x 3.25" x 1.5"

Sharon Edwards-Russell Brown Glazed Rectangle Bonsai Pot - 5.5" x 3.25" x 1.5"

Regular price $473.00
Sold Out
Sonny Boggs Unglazed Round Bonsai Pot - 6.5" x 2.25"

Sonny Boggs Unglazed Round Bonsai Pot - 6.5" x 2.25"

Regular price $361.00
Sold Out
Brian Soldano Round Brown Stained Bonsai Pot - 6.5" x 1.75"

Brian Soldano Round Brown Stained Bonsai Pot - 6.5" x 1.75"

Regular price $264.00
Sold Out
David Bennett Rose Flower Oval Brown Glazed Bonsai Pot - 11.5" x 8.75" x 3"

David Bennett Rose Flower Oval Brown Glazed Bonsai Pot - 11.5" x 8.75" x 3"

Regular price $896.00
Sold Out
Cathy Boheme Textured Rectangle Bonsai Pot - 9.75" x 7.5" x 2.5"

Cathy Boheme Textured Rectangle Bonsai Pot - 9.75" x 7.5" x 2.5"

Regular price $313.00
Sold Out
Unglazed Gyouzan Square Japanese Bonsai Pot - 13" x 3.5"

Unglazed Gyouzan Square Japanese Bonsai Pot - 13" x 3.5"

Regular price $452.00
Sold Out
Antique Chinese Rectangle Bonsai Pot - Nakawatari era (120+ years old) - 13.75" x 8.5" x 2.75"

Antique Chinese Rectangle Bonsai Pot - Nakawatari era (120+ years old) - 13.75" x 8.5" x 2.75"

Regular price $854.00
Sold Out
Sam Miller Unglazed Round Bonsai Pot - 15" x 4.25"

Sam Miller Unglazed Round Bonsai Pot - 15" x 4.25"

Regular price $542.00
Sold Out
Sam Miller Yellow Glazed Round Bonsai Pot - 5.5" x 4.5"

Sam Miller Yellow Glazed Round Bonsai Pot - 5.5" x 4.5"

Regular price $277.00
Sold Out
Broken Branch Pottery Tan and White Glazed Round Bonsai Pot - 3.5" x 4"

Broken Branch Pottery Tan and White Glazed Round Bonsai Pot - 3.5" x 4"

Regular price $132.00
Sold Out
Tokoname Mr. Saida Miyozuo Unglazed Brown Hexagon Bonsai Pot - 8.25" x 4" x 6.25"

Tokoname Mr. Saida Miyozuo Unglazed Brown Hexagon Bonsai Pot - 8.25" x 4" x 6.25"

Regular price $271.00
Sold Out
Tokoname Mr. Saida Miyozuo Unglazed Brown Hexagon Bonsai Pot - 9.25" x 5.25" x 6.5"

Tokoname Mr. Saida Miyozuo Unglazed Brown Hexagon Bonsai Pot - 9.25" x 5.25" x 6.5"

Regular price $313.00
Sold Out
Tokoname Mr. Kei Wantanabe Unglazed Rounded Rectangle Bonsai Pot - 15.5" x 11.5" x 3.25"

Tokoname Mr. Kei Wantanabe Unglazed Rounded Rectangle Bonsai Pot - 15.5" x 11.5" x 3.25"

Regular price $868.00
Sold Out
Tokoname Yamafusa Mr. Koie Takehiko Green Blue Glazed Oval Bonsai Pot - 16" x 12.25" x 2.5"

Tokoname Yamafusa Mr. Koie Takehiko Green Blue Glazed Oval Bonsai Pot - 16" x 12.25" x 2.5"

Regular price $757.00
Sold Out
Tokoname Yozan Yellow Glazed Oval Bonsai Pot - 14.75" x 12" x 3.5"

Tokoname Yozan Yellow Glazed Oval Bonsai Pot - 14.75" x 12" x 3.5"

Regular price $797.00
Sold Out
Tokoname Bigei Reddish Brown Unglazed Rectangle Bonsai Pot - 6.5" x 5.5" x 2"

Tokoname Bigei Reddish Brown Unglazed Rectangle Bonsai Pot - 6.5" x 5.5" x 2"

Regular price $554.00
Sold Out
Tokoname Koyo Green Glazed Rectangle Bonsai Pot - 6.25" x 5" x 1.75"

Tokoname Koyo Green Glazed Rectangle Bonsai Pot - 6.25" x 5" x 1.75"

Regular price $407.00
Sold Out
Tokoname Hattori Cream Glazed Oval Bonsai Pot - 10.5" x 7.75" x 2.5"

Tokoname Hattori Cream Glazed Oval Bonsai Pot - 10.5" x 7.75" x 2.5"

Regular price $320.00
Sold Out
Tokoname Heian Chikuzan Green Glazed Rectangle Bonsai Pot - 5.5" x 4" x 1.25"

Tokoname Heian Chikuzan Green Glazed Rectangle Bonsai Pot - 5.5" x 4" x 1.25"

Regular price $364.00
Sold Out
Tokoname Yamaaki Green Glazed Rectangle Bonsai Pot - 5.25" x 4" x 2"

Tokoname Yamaaki Green Glazed Rectangle Bonsai Pot - 5.25" x 4" x 2"

Regular price $278.00
Sold Out
Tokoname Shuho Dark Green Glazed Round Semi Cascade Bonsai Pot - 8.5" x 2.5"

Tokoname Shuho Dark Green Glazed Round Semi Cascade Bonsai Pot - 8.5" x 2.5"

Regular price $398.00
Sold Out
Tokoname Yamaaki Cream Glazed Indented Rectangle Bonsai Pot - 4.5" x 3.5" x 1.5"

Tokoname Yamaaki Cream Glazed Indented Rectangle Bonsai Pot - 4.5" x 3.5" x 1.5"

Regular price $149.00
Sold Out
Tokoname Yozan Cream Glazed Rectangle Bonsai Pot - 12.5" x 8.5" x 2.75"

Tokoname Yozan Cream Glazed Rectangle Bonsai Pot - 12.5" x 8.5" x 2.75"

Regular price $409.00
x